Adaptační kurz

Kdy: Zpět do kalendáře 12.9.2018(celodenní)

Adaptační kurz je výbornou příležitostí, jak hravou a zábavnou formou stmelit nový kolektiv. Po přechodu z I. na II. stupeň jsou na děti kladeny často vyšší nároky a adaptační kurz je jednou z možností, jak žákům pomoci. Program slouží k tomu, aby se noví spolužáci vzájemně poznali mezi sebou a s jejich novými vyučujícími. Je mnohem snadnější a příjemnější poznat nové kamarády v přírodě, při hře, než se s nimi seznamovat v lavicích, a proto si školní psycholožka, Pavla Kaňovská a třídní učitelé společně připravili řadu aktivit, které žáky pobavily a zároveň pomohly nenápadně naplnit hlavní cíl kurzu.

Mgr. Nikola Plocková

Komentáře uzavřeny