Novoroční návštěva kostela

Kdy: Zpět do kalendáře 5.1.2018(celodenní)

 

Dne 4.1.2018 jsme se sešli v kostele Povýšení svatého Kříže, abychom si zazpívali koledy a zakončili tak vánoční období. Přivítal nás jáhen Vojtěch Novotný, vyprávěl o narození Ježíška a o třech králích, kteří se podle legendy přišli do Betléma Ježíškovi poklonit a přinesli mu dary. Jáhen Novotný do svého vyprávění přizval i děti, které představovaly Kašpara, Melichara a Baltazara. Nakonec jsme si prohlédli královské dary – zlato, kadidlo a myrhu a zazpívali jsme si koledy za doprovodu varhan.

Ludmila Trajhanová

Komentáře uzavřeny