Adaptační kurz v 6.B

Kdy: Zpět do kalendáře 13.9.2017(celodenní)

„Co očekáváte od dnešního dne?“ Tuto otázku slyšeli dnes ráno žáci třídy 6. B. Přání užít si zábavu, zahrát si nějaké hry, prožít den v pohodě a dobré náladě se jim bohatě splnilo. 

Školní psycholožka Pavla Kaňovská a třídní učitelka Jana Seibertová pro ně připravily řadu aktivit, které žáky pobavily a zároveň pomohly nenápadně naplnit hlavní cíl kurzu.

Adaptační kurz slouží ke stmelení skupiny jednotlivců a k posílení celého kolektivu. Napomáhá odstraňovat negativní a nežádoucí projevy uvnitř skupiny a celkově usnadňuje jednotlivcům vstup do nového kolektivu. Vede k vytvoření pozitivní atmosféry a k dosažení lepších výsledků. Přispívá také k vytvoření lepšího přehledu o vlastnostech jednotlivců ve skupině a o fungování skupiny jako celku.

Aktivity a hry probíhající v rámci adaptačního kurzu jsou založené na postupném rozvoji důvěry mezi účastníky. Každý jednotlivec je zodpovědný za výkon a výsledek celé skupiny.

Mgr. Jolana Břízová

Komentáře uzavřeny