Začátek nového školního roku

Kdy: Zpět do kalendáře 1.9.2017(celodenní)

1. září začíná nový školní rok 2017/2018, období pravidelného vyučování začíná až 4.9.2017 a i naše škola přináší několik zásadních novinek. Ve vestibulu přibyly dvě nové stěny, které oddělují vstupy do šaten a jsou osazeny bezpečnostními čtečkami čipů – stejný čip jako u hlavního vchodu a jídelny. Keramická dílna a klubovna ŠD v pavilónu dílen musely ustoupit dvěma novým třetím třídám. V pavilónu ŠD vznikly další dvě učebny prvních tříd.

34 kmenových tříd, dvě pracovny informatiky, chemie, jazykové pracovny, zeměpis, fyzika,kuchyňka, klubovny ŠD, přírodopis či hudební výchova  již potřebuje pořádný prostor :-) ). 

 

Naše škola je na pondělí připravena a těší se na 852 žáků:-))).

Mgr. Špinka Vlastimil

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře uzavřeny