Kurz osobnostní a sociální výchovy

Kdy: Zpět do kalendáře 6.9.2017(celodenní)

Kurz osobnostní a sociální výchovy absolvují všichni žáci školy na začátku školního roku, aby se oživila či nastartovala pravidla soužití a spolupráce v třídním kolektivu. Přináším ukázku obsahu kurzu ve druhém ročníku /stejně podrobně máme rozpracované obsahy kurzů do všech ročníků/:

Školní vzdělávací program:  „Škola poznání“

 

Téma:    Osobnostní a sociální výchova – 2. ročník, projektový den 

/průřezové téma/

VZTAHY V KOLEKTIVU

Autor přípravy: Mgr. Jana  Kučerová

Členové pracovního týmu: Mgr. Jindra Dlabová, Mgr. Dana Havlasová, Mgr. Blanka Doležalová, Mgr. Pavlína Bulíčková                                          

 

Tematické okruhy:

  • Vztahy ve třídě
  • Bližší poznávání spolužáků

Kompetence:

  • k učení – učíme třídit informace a využívat je v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
  • k řešení problémů – vhodně navádíme ke kritickému myšlení, rozhodování, naslouchání, dodržování pravidel a časového harmonogramu
  • komunikativní – podílíme se na utváření komunikativních dovedností žáků k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a spolupráci mezi lidmi, naslouchání a ponechání vzájemného prostoru jeden druhému
  • sociální – prohlubujeme účinnou spolupráci žáků ve skupině, podílíme se na utváření příjemné atmosféry v týmu a přispíváme k diskusi ve skupině

Komentáře uzavřeny